Skip to content

Intézményvezetőnk, Rózsahegyiné Juhász Éva Raoul Wallenberg-díjat kapott

Ezúton is gratulálunk Rózsahegyiné Juhász Éva igazgatónőnek a tegnap átvett kitüntetéséért! Mi, a hallgatók és kollégái nap mint nap látjuk áldozatos munkákját, amiért nagyon hálásak vagyunk. Isten áldása kísérje a továbbiakban is a munkáját!

A Raoul Wallenberg-díj alapítói 2018. január 3-án ülést tartottak és – a beérkezett javaslatok alapján – döntöttek a Díj odaítéléséről, idén ezt Rózsahegyiné Juhász Éva, a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője kapja az elmúlt időszakban a kisebbségi és többségi társadalom harmonikus együttélése érdekében kifejtett tevékenységéért.

Rózsahegyiné Juhász Éva

1999-ben szerzett etnográfus – néprajz szakos középiskolai tanári diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Doktori iskolai stúdiumait 2009-ben fejezte be, kutatási területe Észak-kelet Magyarország katolikus cigánypasztorációja. 2010. június 1-től áll a magyar görögkatolikus egyházszervezet szolgálatában, mint a Hajdúdorogi Egyházmegye cigányügyi megbízottja.

E munkakörben feladata volt a Hajdúdorogi Egyházmegye illetékességi területén minden olyan tevékenység koordinálása, amely a görögkatolikus parókiákhoz tartozó cigányság pasztorációjával, mindennapi gondjainak megoldásával foglalkozik. Például iskolák, cigánytelepek látogatása, a máriapócsi cigánybúcsú szervezése. Ez idő alatt pályázatok megvalósítása és koordinálása is a feladatkörébe tartozott:

  • Magvető tanoda Huszár-telep – projektmenedzser, mentor (2013.05.02-2015.06.30.)
  • TIOP1.2.6. Kultúra, ami összeköt projekt szakmai megvalósítója.(Nemzetiségi – Roma Oktatási és Kulturális Módszertani Központ 4 helyszínen Szabolcs megyében)
  • Roma lányok korai iskola elhagyásának megelőzése pályázat elkészítése

Résztvevője volt 2010-2011-ben a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat előkészítésének. Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által létrehozott és működtetett Roma Koordinációs Tanács és a Legyen jobb a gyermekeknek bizottságok tagja. Gyakran részt vesz a cigányság helyzetével foglalkozó állami és országos testületek tanácskozásain. 2015. július 1-től a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője. Aktívan részt vesz a KRSZH munkájában, a jövőbeni működtetés rendszerének kidolgozásában. Legfontosabb tevékenysége a szakkollégiumban élő 30 roma, és nem roma hallgató egyéni életútjának és közösségi életének szervezése és irányítása. Terepi munkák szervezésével a leghátrányosabb helyzetűek segítésében példaadó elkötelezettséggel vesz részt. Kiemelten fontos munkájában az etnikai hovatartozástól független, keresztény értékrenden alapuló közösségi élet szervezése. Néprajzos alapképzettsége segíti a kulturális különbségek megértésében és másokkal való megértetésében. Szociális érzékenysége indítja arra, hogy szakkollégiumi hallgatók szakmai munkájába beillessze azokat a segítő tevékenységeket, amelyek a hajdúdorogi cigánycsaládok és gyermekeik számára másként elérhetetlen élményeket nyújtanak, adománygyűjtéssel segíti életüket. A szakkollégiumi hallgatók elsőgenerációs értelmiségivé válásában felelősségteljesen vesz részt.