Skip to content

Tudományos konferencián szakkollégistáink

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium első ízben rendezte meg a roma szakkollégisták országos tudományos konferenciáját. A konferencián szakkollégiumunkat négy hallgató és Rózsahegyiné Juhász Éva igazgató képviselte. Debrecenből jelen volt mindkét romaszakkollégium valamint Pécsről a Wlisloczki Henrik Roma Szakkollégium.

A konferenciát Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár, prof. Dr.Szabó Gábor a Szegedi Egyetem rektora és dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Főiskola rektora nyitotta meg.

Az előadók felkészültségről, hozzáértésről tettek tanúbizonyságot, az opponensi véleményre felkért oktatók, mentorok pedig jó tanácsokkal látták el hallgatóinkat a további tudományos munkához.

Maszlag Fanni, aki a Debreceni Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia Tanszékének első éves PhD hallgatója is „Menjek vagy maradjak” címmel tartott előadást roma szakkollégiumok között végzett kutatásáról, felkért opponense dr. habil Kállai Ernő volt.

Kóti Tibor a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének másod éves Phd hallgatója is, a roma etnikum társadalmi,gazdasági integrációjának esélyeit kutatja. Felkért opponensei Kállai Ernő és dr.Orsós Anna voltak.

Molnár Zoltán jelenleg ugyan az egészségügyi kar hallgatója, de korábbi tanulmányaihoz köthető kutatási témával – a kora újkori Magyar Királyság gazdaságtörténete a Magyar Kamarai regisztratúra bejegyzéseinek tükrében – érkezett a konferenciára. Felkért hozzászólói dr. Farkas Beáta és dr. Horváth Gábor voltak.

Iván Katalin harmad éves biológia-kémia szakos tanár előadásának már a címén is megakadt mindenki tekintete, s kíváncsian vártuk sikerül e mindenki számára valamelyest érthető módon beszámolni a nyeles hidra polipok ivaréréséről és posztreproduktív őssejtdinamikájáról a kor hatásának tükrében. Felkért opponense prof.Dr. Dux László volt.

Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium csapata már a konferenciát megelőző este megérkezett, s így lehetőségünk volt városnézésre is. A kedves fogadtatást köszönjük a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatójának és munkatársainak.