Éljen soká Regina! – Roma asszonyok vizsgálják a rendszer és az egyén szerepét abban, hogy mi az anyaság .

18 és 60 év közötti nők. Két Borsod megyei falu, Szomolya és Sály közmunkás brigádjainak tagjai. Feleségek, egyedülállók, elváltak, anyák, nagyanyák, sőt dédnagyanyák. Egymás közelebbi és távolabbi rokonai. Nyolc roma nő, akik semmit nem kaptak ingyen az élettől. A helyi rossz minőségű iskolákból illetve azok speciális tagozatairól hamar kipotyogtak. Fiatalon felnőtté váltak, és azóta keményen megküzdenek a mindennapokkal, hogy felnevelhessék a gyerekeiket. Egyéni harcokat vívnak egy feudalisztikus és ellenséges világ náluk több hatalommal és erőforrással bíró képviselőivel, akiktől függenek, akiknek sokszor kiszolgáltatottak. Napról-napra be kell bizonyítaniuk a külvilágnak, sőt maguknak is, hogy érnek valamit. Az előadás roma nők és az intézmények találkozásán keresztül azt a kérdést vizsgálja, hogy mivel jár gyereket vállalni és felnevelni ma Magyarországon. Vagyis a nagy szavakon és a személyes érzéseken túl: mi is az anyaság

Az előadást a Deszka Fesztivál keretében tekintették meg a szakkollégium diákjai és önkéntesei

​.

Reklámok

Újabb szakkollégiumi hallgatónkat díjaztak!

Gratulálunk Kóti Tibor szakkollégiumi hallgatónknak, ugyanis a Debreceni Egyetem 26 hallgatójának és 5 fiatal kutatójának magas színvonalú tudományos teljesítményét díjazta az Universitas Alapítvány pályázatán. Az elismeréséket szerdán vették át a győztesek.

Az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudományi, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai, az Informatikai, a Műszaki, a Természettudományi és Technológiai, valamint a Zeneművészeti Kar hallgatói, illetve fiatal oktatói és kutatói részére hirdette meg pályázatát az idén 30 éves Universitas Alapítvány.

Olyan nappali tagozatos hallgatók és 35 év alatti oktatók-kutatók pályamunkáit várták, akik hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon (konferencián, folyóiratban, vagy önálló műként) mutatták be, illetve értek el tudományos eredményeket kutatómunkájukkal.

Az Universitas Alapítvány kuratóriumának elnöke, Gaál István a Matematikai épületben tartott szerdai díjátadáson kiemelte: az idén a szokásosnál is több pályázat érkezett, így nem volt könnyű helyzetben a díjakat odaítélő kuratórium, amely végül hallgatói kategóriában 61 pályázó közül 26-ot, míg a fiatal oktatók-kutatók esetében 14 közül 5-öt díjaztak.

Vállunkra vettük a keresztet – Roma szakkollégisták a virágvasárnapi körmenetben

A tavalyi évhez hasonlóan most is többen részt vettünk a szakkollégiumból a keresztúton.

A több száz embert megmozgató esemény első helyszíne a Csapó utcai bevásárlóközpont előtti tér volt,ahol a virágvasárnapi történet felidézését barkaszentelés követte. A menet a Kossuth térre indult, ahol a keresztút kiinduló állomása volt, melyen az Attila téri egyházközség, s így a görögkatolikus egyház fogadta örökbe a keresztet. Itt lépett a színpadra Makula Kitti szakkollégiumunk negyedéves jogász hallgatója és a Ham Ko Ham zenekar három tagja. Ábri Csaba szakkollégiumunk diákja, míg a másik két fiatal a hajdúböszörményi főiskolai kar roma szakkollégiumának diákjai. A cigány himnuszok eléneklése után Kapin István atya olvasta fel a stációt. A keresztet egykori és jelenlegi szakkollégistáink – Orosz-Tóth Mihály és Kedves Béla is vitték egyházközségünk híveivel együtt a Csonkatemplomig, ahol átadták a református egyházközségnek. Négy hallgatónk pedig a Református Szeretetszolgálatnak segített a vendéglátásban a körmenet végeztével.

Sikerült az idén is méltó módon bekapcsolódni a nagyhét eseményeinek felidézésbe, átélni Jézus kínszenvedését, halálát és feltámadását​.​

A XXI. század pedagógusa- Fegyverneki Gergő a szakkollégiumban

Derecskéről indult útjára a berettyóújfalui születésű tanár, tréner. Jelenleg a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium magyar-mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanára, a Debreceni Egyetem oktatója. Az oktatás mellett digitális pedagógia témában kutat, előadásokat, műhelyfoglalkozásokat tart és ebben a témában publikál. Diákjai körében nagy népszerűségnek örvend, előadásmódjával, felkészültségével, a 21. századi technikák alkalmazásával sikerül tantárgyait és saját magát megszerettetni a tanulókkal.

A közel két órás esti beszélgetésen saját életútjáról, pedagógiai munkájáról, új módszereiről hallhattunk. Gondolatai, hivatásához való hozzáállásáról tett vallomásai nemcsak a tanárszakos hallgatóink számára voltak hasznosak és megszívlelendőek.

A program az NTP-HTK-M-17-A-0005 Utak a tehetség felé pályázat keretében valósult meg.

Zarándokoltak a szakkollégisták

Nemzeti ünnepünkön a roma szakkollégium diákjai,dolgozói, vezetői, segítői útnak indultak. A hosszú út első állomása Máriazell volt, ahol Kapin István atya- lelki igazgatónk vezetésével énekszóval vonultunk be a kegytemplomba. Mindenki számára emlékezetes lesz március 15-én Ausztriában egy magyarok számára is fontos kegyhelyen a Himnusz éneklése.

Márizellben nemcsak templomban, a belvárosban, de a hófödte hegycsúcsokban, a havas tájban is gyönyörködtünk, amely odavezetett. Mit sem sejtve még akkor, mi vár ránk hazafelé két nap múlva.

Este felé érkeztünk meg Bécsbe a szállásunkra, ahol mindenki elfoglalhatta kényelmes szobáját. Másnap az eső ugyan átírta kicsit a forgatókönyvet, de kora délután együtt vonultunk be a Stephans dómba az első pócsi kegyképhez. Felejthetetlen, olvasható a közösségi portálon egy ott készült kép aláírásaként, s valóban az, harminc szakkollégista,oktatók, lelkiigazgató ott, akkor, együtt bevonul s énekli Boldogasszony, Anyánk kezdetű régi magyar himnuszunkat a kegykép előtt. Ott akkor sokan és sokáig álltunk meghatódva a kegykép előtt.

A bécsi dómból a Hofburgba vezetett közös utunk, majd a délelőtti programhoz hasonlóan ki-ki maga dönthette el, hogy Bécs nevezetességeiből mit szeretne még megtekinteni. Az esti beszélgetésnél kiderült, hogy a főbb látnivalókat mindenki látta, de tudjuk Bécs megismerésére ez az egy hosszú nap bizony nem elég. Szombat reggel a Práterbe vezetett utunk, majd a schönbrunni kastéllyal zártuk kirándulásunkat. Itt már havas eső fogadott minket s igyekeztünk is haza hogy még jó időben hazaérjük. Ez már kevésbe sikerült, s hófúvásban, ónos esőben érkeztünk meg Debrecenbe, hála és köszönet a Kovácsbusz két jó sofőrjének, hogy szerencsésen hazaérkezhettünk.

A zarándoklat azEFOP-3.4.1-15-2015–00008”„Együtt Vele(d) könnyebb! A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium fejlesztése”c projekt támogatásából valósult meg.

Tudományos konferencián szakkollégistáink

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium első ízben rendezte meg a roma szakkollégisták országos tudományos konferenciáját. A konferencián szakkollégiumunkat négy hallgató és Rózsahegyiné Juhász Éva igazgató képviselte. Debrecenből jelen volt mindkét romaszakkollégium valamint Pécsről a Wlisloczki Henrik Roma Szakkollégium.

A konferenciát Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár, prof. Dr.Szabó Gábor a Szegedi Egyetem rektora és dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Főiskola rektora nyitotta meg.

Az előadók felkészültségről, hozzáértésről tettek tanúbizonyságot, az opponensi véleményre felkért oktatók, mentorok pedig jó tanácsokkal látták el hallgatóinkat a további tudományos munkához.

Maszlag Fanni, aki a Debreceni Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia Tanszékének első éves PhD hallgatója is „Menjek vagy maradjak” címmel tartott előadást roma szakkollégiumok között végzett kutatásáról, felkért opponense dr. habil Kállai Ernő volt.

Kóti Tibor a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének másod éves Phd hallgatója is, a roma etnikum társadalmi,gazdasági integrációjának esélyeit kutatja. Felkért opponensei Kállai Ernő és dr.Orsós Anna voltak.

Molnár Zoltán jelenleg ugyan az egészségügyi kar hallgatója, de korábbi tanulmányaihoz köthető kutatási témával – a kora újkori Magyar Királyság gazdaságtörténete a Magyar Kamarai regisztratúra bejegyzéseinek tükrében – érkezett a konferenciára. Felkért hozzászólói dr. Farkas Beáta és dr. Horváth Gábor voltak.

Iván Katalin harmad éves biológia-kémia szakos tanár előadásának már a címén is megakadt mindenki tekintete, s kíváncsian vártuk sikerül e mindenki számára valamelyest érthető módon beszámolni a nyeles hidra polipok ivaréréséről és posztreproduktív őssejtdinamikájáról a kor hatásának tükrében. Felkért opponense prof.Dr. Dux László volt.

Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium csapata már a konferenciát megelőző este megérkezett, s így lehetőségünk volt városnézésre is. A kedves fogadtatást köszönjük a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatójának és munkatársainak.

Roma Szakkollégiumok találkozója

A régió roma szakkollégiumainak szervezett találkozót ​a ​
Lippai Balázs roma szakkollégiuma. A rendezvény célja volt a szakkollégiumok munkájának, életének megismerése és a jövőbeli közös fellépés, együttműködés területeinek kijelölése.​

Előadók voltak:

– Prof. Bálint Péter, DE ​GYGYK dékán úr

​- Rózsahegyiné Juhász Éva, Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium

– Hadnagy József – EKF Roma Szakkollégium

– Mózes Áron – Wáli István Református Cigány Szakkollégium

– Szilágyi Eszter – Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

– Oláh Róbert – Nyíregyháza Evangélikus Roma Szakkollégium

– Biczó Gábor – Lippai Balázs Roma Szakkollégium