EFOP-3.4.1-15-2015-00008

kepkivagas

Letölthető PDF: sajtohir1

· a kedvezményezett neve: Szent Miklós Diákotthon

a projekt címe : Együtt vele(d) könnyebb! A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium fejlesztése
a szerződött támogatás összege: 129 999 321Ft
 a támogatás mértéke (%-ban):  100%
a projekt tartalmának bemutatása:
  Együtt Vele(d) könnyebb!
Célcsoportok.
Közvetlen:
• a roma származású (min 60 %) és/vagy HH, vagy HHH felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók, egyéni fejlesztési tervvel.
• fiatalok, akik felelős értelmiségiként felvállalják a a cigányság felemelkedésének társadalmi küldetését, a cigány-magyar együttélés segítését
• a szakkollégium oktatói és dolgozói
Közvetett:
• hallgatókkal kapcsolatba kerülő gimnáziumi tanulók
• a felsőoktatásba és a szakkollégiumba bekapcsolódó HH vagy roma származásúak
• a szakkollégisták egyetemi társai, oktatói
• a szakkollégisták családjai és barátai
A projekt célja
• a fejlődő és fejlődni akaró roma értelmiség nevelése
• fiatal, keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelése
• a felsőoktatás minőségének javítása szakkollégiumi és tehetségponti munkával
• a hallgatók lemorzsolódásának megakadályozása személyre szabott prevencióval
A projektben tervezett tevékenységek:
1. Szakmai:
• A pedagógiai és képzési programok elkészítése, felülvizsgálata két alkalommal.
• A szakkollégiumi programok megvalósításában részt vevő munkatársak, szakemberek felkészítése, képzése.
• A szakkollégisták részére képzések. A programok igazodnak a KRSzH 2014. május 22-én elfogadott Szakmai Standard alapelveihez. Ennek lényege a modulárisan építkező tanulmányi rendszer (kulturális, spirituális és közismereti modul). A képzések területén hátránykompenzálást, felzárkózást segítő programokat is tervezünk: nyelvi felzárkóztató képzések (angol, német, lovári); szövegértés, tanulástechnikai és tanulás módszertani ismeretek, jegyzetelési technikák, IKT kompetenciák.
• A hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek (évi egy hónap kutatói ösztöndíj, média, a fotózás, a digitális képrögzítés, szociológiai-néprajzi kutatások a romák és a görögkatolikusok körében)
• A mentori, tutori rendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése.
• A középiskolákkal való együttműködések fejlesztése. (Kiemelten a roma és a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulói, számára pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatás, információk nyújtása.)
• Szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás (roma szakkollégiumokkal is) (Szent László Kat. Szakkoll., Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkoll., Wáli István Ref. Roma Szakkoll.)
• A szakkollégium tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok szerkesztése és megjelentetése
• Közösségi aktivitás, programok, rendezvények, szemináriumok, műhelymunka, konferenciák szervezése (tanulmányi hétvégék, közös főzések, cigány konyha, kirándulások)
• Társadalmi hasznosságú tevékenységek (pl. középiskolai tanulók mentorálása: Kisvárda. Kisújszállás, Mátészalka, önkéntes programokban való részvétel)
• Tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása (tehetség-napok, TDK)
• A szakkoll. tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek, folyóiratok egyéb kiadványok beszerzése
2. Hallgatói szolgáltatások
• A szakkoll. tématerületeihez illeszkedően egyéni fejlesztési terv meghatározása és megvalósulásának nyomon követése, felülvizsgálata.
• Az egyéni fejlesztésben meghatározottak szerint sikeres diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés, nyelvi képzések, tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő, illetve, munkaerőpiacon való sikeres megjelenést szolgáló szolgáltatások nyújtása (szakmai napok)
• Közösségépítést, identitás erősítését szolgáló programok megvalósítása (lelki napok, zarándoklatok, színház, sport, filmklub)
• Hallgatói juttatások, ösztöndíj biztosítása
• Mentorálás és tutori szolgáltatások
3. Multiplikáció
• A szakkollégisták által a középiskolai korosztály tájékoztatása a roma szakkollégiumról és szakmai eredményekről, népszerűsítés, amelyek ösztönzi a felsőfokú intézményekbe jelentkezést
• Felsőoktatási intézményekben a szakkollégium szakmai disszeminációja
4. Együttműködések
• megfelelő szakismerettel rendelkező szervezetekkel,határon túli szakkolégiumokkal (Beregszász)
Horizontális elvek: érvényesítjük a fenntartható fejlődés (újrapapír, internet), a horizontális követelmények (szakmai stáb: 3 nő, 1 férfi), a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság előírásait.
Várható eredmények
• Szakkollégiumi tagság létszáma a negyedik szemeszter végére 25 fő
• Egyéni fejlesztési tervet sikeresen teljesítők aránya 80 %
• A roma szakkollégium által támogatott és diplomát szerzők: 5 fő
• A középfokú oktatási intézmény: 90 fő
• Közösségi programok: 9
• Felkészítésben résztvevő szakkollégiumi szakemberek: 5 fő
Projekt fenntartása: bevont hallgatók nyomon követése min. 3 évig az egyéni fejl. terv lezárást követően; pályakövető és alumni rendszer működtetése. Fejlesztési eredmények további disszeminációja. Fenntartói, kormányzati és pályázati addicionális pénzügyi források előteremtése. Szakmai stáb további működtetés és alkalmazása. Szakkollégiumi program rendszeres fejlesztése és aktualizálása. Együttműködések számának növelése
a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.08.31.
projekt azonosító száma: EFOP-3.4.1-15-Roma szakkollégiumok támogatása