Sikeres félévet zártak a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatói


Eredményesen zárult a hallgatóink vizsgaidőszaka, szorgalmuk, és egyre tudatosabb életvezetésük a jegyeiken is jól látszik.
Ez nem is csoda, hiszen a szakkollégiumunk hallgatói egyetemi mentoraikkal teljes évre szóló célkitűzéseket fogalmaznak meg "Egyéni Fejlesztési Tervükben", majd ezek megvalósítása érdekében havonta két alkalommal is konzultálnak választott oktatójukkal. Mindemellett rövidtávú, 1 hónapra szóló célkitűzéseket is redszeresen tűznek ki maguk elé írásban a diákok, Soltész Ian, a szakkollégium személyiségfejlesztője segítségével, mindemellett Nótin Ágnes pszichológus szakemberhez is folyamatosan fordulhatnak.

További sikereket kívánunk hallgatóinknak!

Reklámok

Hagyománnyá válik a közös kolibakészítés a szakkollégiumunkban

Idén is a szakkollégisták közösen készítették el a híres görögkatolikus "csemegét" a nagyböjt első pénteki előszenteltek liturgiájára, amit nem csak magunknak, hanem a teljes Attilla téri egyházközségnek is felajánlottak. A készítést a szertartáson való közös részvétellel zárták a diákok, Rózsahegyiné Juhász Éva igazgatónővel együtt.

Taní-tani konferencián a szakkollégiumokról

2018. február 2-án immár 11. alkalommal került sor a Taní-tani Konferenciára, amelyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézete rendez meg évről-évre. Az idei év tudományos programja az Együtt – másként: Az integráció útelágazásai nevet kapta. A fő téma az iskolai integráció volt, amely egyaránt érintheti a cigány, a hátrányos helyzetű, a bevándorló, vagy a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az említett gyerekek intézményi bekapcsolása nagyban hozzájárul a későbbi társadalmi integrációhoz. Ennek a folyamatnak fontos részét képezi azon kompetencia fejlesztése, melynek segítségével képessé válunk felismerni és elismerni a tőlünk eltérő társadalmi csoportok értékrendjét, attitűdjeit és céljait, és mindezt figyelembe venni a döntéshozás során, ami őket érinti. Az ezzel kapcsolatos közoktatási és pedagógiai dilemmákat járta körül az idei konferencia programja a plenáris előadásokon, majd a párhuzamosan zajló szekció előadások során.

A megnyitón Kecskés Judit dékánhelyettes asszony beszélt a konferencia alapvető célkitűzéséről. Ezután L. Ritók Nóra az első plenáris előadás keretében Helyzetbe hozni vagy otthagyni? címmel tartott előadását, melyben kifejtette szakmai álláspontját és tapasztalatit az említett témával összefüggésben. Őt követte Perlusz Andrea Az iskolai integráció mint a társadalmi befogadás előszobája című előadásával, amely gondolatindító szerepet kapott a későbbi szekciók előfutáraként. A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium képviseletében Maszlag Fanni szociológia PhD hallgató Út a felsőoktatásba, Keresztény Roma Szakkollégiumok szerepe a hallgatók életében címmel mutatta be kutatási eredményeit. Előadását nagy érdeklődés övezte, és a szekción résztvevő kollégák számára fontos ismereteket adott át a roma szakkollégiumok működésével és hozzáadott értékével kapcsolatosan.

A részvételt támogatta az NTP-HTK-M-17-A-0005 Utak a tehetség felé pályázat.

Add tovább házikó

Debrecen főterén a karácsonyi vásárban már hagyománya van a karitatív Testület által felállított Add tovább házikónak, melyben tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulónak.
A gyűjtésbe rendszeresen besegítenek a szakkollégium diákjai is.