Hajdúdorogon is népszerűsítettük a szakkollégiumot és a diákotthont

Szakkollégistáink ezúttal a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium végzőseinek tartottak előadást, melynek során szakkollégiumunk és kollégiumunk került bemutatásra. Az előadás elején indított körkérdésben a legtöbb diák a Debreceni Egyetem valamelyik szakát nevezte meg kitűzött továbbtanulási célként. Ez bizakodásra adhat okot számunkra is, hiszen a görögkatolikus iskolából érkező elsős egyetemistáknak optimális választás lehet intézményünk, ahol keresztény, görögkatolikus értékeket tekintjük követendőnek.

A felújítások már elkezdődtek az épület első és második szintjén, 2017 szeptemberére közel ötven új kollégiumi férőhellyel bővülünk. Bátran jelentkezhetnek tehát hozzánk azok a „gólyák”, akik egy igazán jól felszerelt, közlekedés szempontjából praktikus helyen található és megfizethető kollégiumban szeretnének lakni.

A program az EFOP 3.4.1-15-2015-0008 azonosítószámú "Együtt Vele(d) könnyebb! A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium Fejlesztése" program keretében valósult meg.

Farkas Zsolt

program koordinátor

A MISKOLCI “TANÍ-TANI” KONFERENCIÁN JÁRTUNK

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete tizedik alkalommal szervezett tudományos konferenciát "Taní-tani" címmel. Idén a teljesítmény művészetéről beszéltek az előadók. A konferencián a Szent Miklós Görökatolikus Szakkollégium és Diákotthon is képviseltette magát, Soltész Ian a "Szakkollégista egyetemi hallgatók személyiségfejlesztési lehetőségei" címmel tartott előadást.

Tüzifa osztás Hajdúdorogon

A Hajdúdorogi Főegyházmegye, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség támogatásának köszönhetően 50 roma család kapott tűzifát és szenet az elmúlt hetekben. Nagy örömünkre a családok önerővel bekapcsolódtak a programba. A rendkívüli hideget a családok átvészelték, senki nem került súlyos helyzetbe.

Budai János
diakónus

Kis karácsonyi ének a Kenézy kórházban

Laczkó Zsolt kórházlelkész hívó szavát sokan meghallottuk, s december 22-én felkerekedtü

​n​
k, hogy végigjárjuk-végigénekeljük a Kenézy kórház osztályait örömet szerezve azoknak, akik az ünnepet kénytelek a kórházban tölteni. Kórusunk igazi kis vegyes kórus lett: az Attila téri egyházközség kórusának tagjai, karácsonyi szolgálatra Debrecenbe érkező kispapok, s mi a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon hallgatói és dolgozói. Sokak számára szereztük örömet karácsonyi énekeinkkel, de mi magunk is örültünk,hogy adhattunk, s ezáltal lélekben gazdagodtunk az ünnepre készülve.

Juhász Éva

Egyetemi oktatók és diákjaik találkozója a szakkollégiumban

A keresztény roma szakkollégiumok programjának fontos eleme a mentorálás. Ennek keretében minden szakkollégista választ egyetemi tanszékéről magának egy tanárt, akit felkér mentorának. A mentor vállalja, hogy fokozott figyelmet fordít mentoráltja tanulmányi előmenetelére, illetve havonta legalább két alkalommal személyes konzultáció során igyekszik a szakkollégista segítségére lenni. Mentor és mentorált közösen fogalmaznak meg a hallgató számára olyan célokat és feladatokat, amelyek a minél kiválóbb egyetemi teljesítmény elérését szolgálják.

A mentori munka eredményességének támogatása és a személyes kapcsolatok erősítése érdekében december 19-én mentori találkozót szerveztünk a szakkollégiumban. Nótin Ágnes, pszichológus tréninget tartott a mentorok számára, ezután pedig egy közös vacsora alkalmával volt lehetőség az informális ismerkedésre, beszélgetésre.

A barátságos hangulatú este folyamán a mentorok mélyebb betekintést nyerhettek a kollégium életébe, megismerkedhettek a munkatársakkal, a többi szakkollégistával. Mentoraink eddigi munkáját ezúton is köszönjük és további sikereket kívánunk munkájukhoz!

A program az EFOP -3.4.1-15-2015-00008 Együtt Vele(d) könnyebb! a Szent Miklós Görögkatolikus Roma szakkollégium fejlesztése c. projekt keretében valósult meg.

Farkas Zsolt

program koordinátor​

Az Emberi Méltóság Tanácsa tett látogatást a debreceni görögkatolikus roma szakkollégiumban

Lelkivezetőnk, Kapin István atya meghívásának köszönhetően december első hétvégéjén láthattuk vendégül az Emberi Méltóság Tanácsának vezetőit és tagjait; Dr. Lomnici Zoltánt, a Tanács elnökét, Dr. Szunai Miklóst, a szervezet főtitkárát, illetve Kathy-Horváth Lajost és Weisz Péter tagokat.

Az Emberi Méltóság Tanácsa egy olyan civil szervezet, melynek tagjai elismert közéleti személyiségek, tudósok, művészek, sportolók. Munkájuk célja az emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartásának támogatása. Céljaik elérése érdekében számos tevékenységet végeznek, így például önerőből segítenek hátrányos helyzetű roma fiatalokat.

Vendégeink bemutatták nekünk életpályájukat, tevékenységüket, jó tanácsokkal látták el a szakkollégistákat. Az elmondottak igen hasznosak voltak, hiszen az előadók személyében igazán sikeres pályát befutott embereket ismerhettünk meg. Dr. Lomnici Zoltán 2002 és 2009 között a Legfelsőbb Bíróság elnöke volt, Szunai Miklós építész, többek között a Széchenyi Tudományos Társaság elnöke, Kathy-Horváth Lajos hegedűművész, zeneszerző, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója, Weisz Péter pedig a Bugát Pál Kórház főigazgatója, a Gyöngyösi Zsidó Hitközség elnöke.

Szakkollégistáink értékes tanácsokat kaptak karrierre, életfelfogásra, sikerességre vonatkozóan. Egy-egy program, tréning során időnként előjön a kérdés, hogy mi az, amit a leginkább köszönnek a szakkollégiumnak a hallgatók; ilyenkor sokszor fogalmazódik meg válaszul, hogy olyan fontos emberekkel találkozhatnak itt, akikkel egyébként valószínűleg soha nem lett volna lehetőségük megismerkedni. Ez a látogatás ennek volt jó példája; mely hasznára válik a fiataloknak.