Cigánykenyér a Dexpón

Szakkollégiumunk is bemutatkozott 2016. november 23-án és 24-én egy standnál a Debreceni Egyetem 2016-os nyílt napján, a Dexpón. Az egyetem minden kara és több szervezete megtalálható volt a standoknál. Az idei beiskolázási program minden eddigi rekordot megdöntött; a regisztráció adatai szerint 5410 középiskolás ismerkedett az intézmény kínálatával.

Az első emeleten rendeztük be standunkat. Szórólapjaink és prezentáció is segítette az informálódást azoknak, akik odajöttek az asztalunkhoz érdeklődni a szakkollégiumról. Akik vállalták, hogy válaszolnak egy kérdésre a cigánysággal kapcsolatban, azok szakkolis léggömböt is kaphattak; s közben érdekességeket tudhattak meg a cigány történelemről, kultúráról, szokásokról. A szakkollégista lányok cigánykenyeret is sütöttek, amit megkóstolhattak az érdeklődők. Nagy sikere volt még a fotófalunknak is, amellyel egy cigány család „bőrébe bújhattak” a középiskolások.

Reméljük, szereplésünknek köszönhetően sok leendő elsős egyetemista dönt majd úgy, hogy jelentkezik hozzánk szakkollégistának vagy kollégistának.

Farkas Zsolt

Program koordinátor

Tanulmányi hétvége prezentációról és a tudományos dolgozatokról

A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium tagsága igencsak heterogén képet mutat a hallgatott szakok szerint. Prezentációt készíteni, előadást tartani és tudományos dolgozatokat írni azonban jószerével minden egyetemistának kell tanulmányai során. Hogy ezeken a területeken fejlődhessenek, a szakkollégisták tréningen vettek részt a hétvégén.

Kenyeres Attila, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének oktatója tartott csoportos feladatokkal egybekötött interaktív előadást szakkollégistáinknak. A fiatalok a nap folyamán bővíthették ismereteiket a meggyőző előadás technikáiról, a prezentációkészítő programok használatáról és a tudományos dolgozatok formai követelményeiről. Trénerünk érdeklődést felkeltő, humort sem nélkülöző előadásmódja lehetővé tette, hogy a vasárnapi képzés a száraznak tűnő téma ellenére se váljon megterhelővé a szakkollégisták számára.

A workshop hétvége a "Hittel a tehetségért" NTP-SZOLL-B-M-16-0007 pályázat keretében valósult meg.

Kézfogás Tihanyban bencés öreg diákokkal

Péntek délután kissé fáradtan, de egyúttal tele kíváncsisággal izgalommal indultunk el a tihanyi apátság felé. Igazgatónő épp egy cigánypasztorációs konferenciáról érkezve vett fel minket. A motor még ki sem hűlt és már robogtunk is tovább a messzeségbe. A rossz idő ellenére szárnyaltunk az autópályán Isten védelme alatt. Az esti órákban megérkeztünk és egy kellemes pozitív kisugárzású segítőkész fiatalember várt minket a bejáratnál. Udvariasan felkísért minket, megmutatta a szobánkat majd az ebédlőbe kísért, ahol névkártyákkal ellátott asztal fogadott. Jóízűen megvacsoráztunk, beszélgettünk és ezután felmentünk a szobánkba. Férőhelyet Posváncz Józseffel kaptam, aki a kollégium egyik koordinátora. Kissé bátortalanul néztünk a dolgok elé, hiszen egy káprázatosan berendezett, barokk stílusú, pompás kiegészítőkkel díszített szobát kaptunk, ami bearanyozta az esténket. Gyorsan kényelembe helyeztük magunkat és álomra hajtottuk a fejünket.

Még a reggeli előtt egy bársonyos, kellemes, szívmelengető hangra és orgonaszóra lettünk figyelmesek. A templomból jött, a szertartásra próbáltak. Nem bírtuk kivárni így hát „megragadtuk a kilincset és befáradtunk”. 9:30-tól gyülekeztek a résztvevők majd 10 órától dr. Korzenszky Richárd, apátságvezető, üdvözölte a résztvevőket. Fiatalos lendülete, bölcs gondolatai, szeretetteljes kisugárzása, humora színt visz az emberek hétköznapjaiba, szomorú lelket megvidámítja, mindenkihez van egy jó szava. Ezt követően Halmos Eszter és művész barátai egyházi énekeit halhattuk, majd Balogh Péter Piusz premontrei rendi főcelebráns beszédét hallhattuk, amely a premontreiek bemutatásáról, irgalmasságról, hűségről, szeretetről, elfogadásról, megbékélésről szólt. Őt követte soron dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság hatodik elnöke, jelenleg egyetemi tanár előadása: „Válságok, emberi és jogi kihívások” címmel. Az emberi jogok fontosságáról, mindennapi szerepéről, a rendszerváltozásról, és az uniót érintő emberjogi eseményekről beszélt. Érdekes és hasznos pontja volt a napnak. Hogy egy picit elcsendesedjünk önmagunkban, Bálint János fuvolaművész fuvolaszólójával, különleges darabokkal örvendeztetett meg minket. Ami ezután jött, azt nem lehet szavakba önteni, eléggé kifejezni, ahhoz hogy első olvasatra vagy akár sokadik olvasatra is átjöjjön. Történt ugyanis hogy az öreg diák találkozó keretében számos idős hölgy és úr gyűlt össze ezen rendezvényen. Az apátság vezetője kérdéseket tett fel, hogy kinek hányadik érettségi találkozója a mostani. A vén diákok szerte az országból jelen voltak bencés, ferences,piarista gimnáziumokból. Az ember azt várná, ahogy emelkedik az évszám annál kevesebb lesz a jelentkező
-Apátság vezetője – Ki az, akinek ez az ötödik vagy annál kevesebb találkozója?

-Két ember nyújtja a kezét.

-Ki az, akinek a tizedik?

Körülbelül öt ember.

-Ki az, akinek húsz vagy harmincadik?

Kb 25 ember nyújtja a kezét.

-Ki az, akinek 40?

Kb 18 fő.

-Ki az, akinek 50. vagy 60.?

Kb 10 fő.

-És ki az akinek ennél több?

Erre felállt egy idős hölgy, aki immáron 91 esztendős. Neki ez volt a 71. érettségi találkozója.

Azt a meghatottságot, múltbeli örömöt, hálát, köszönetet nem lehet leírni. Azt ott és akkor lehetett érezni, amit egymás felé és a Mindenható felé mutattak. Jó volt látni a lelkekben emberi sorsokat, életeket kibontakozni, felnőni, beteljesedni, belegondolni milyen is volt gimnazistának lenni s vélhetőleg milyen lesz megöregedni. Hálás lennék a Mindenhatónak, ha én is megélném fél évszázados érettségi találkozómat. A nem mindennapi események után atya ,,meghívott minket egy virslire,, ami nála annyit jelent, hogy az ebéd előállt és foglaljunk helyet az étkezőben. Egyszerűsége és nagysága, embersége megmutatkozott a felszolgálásban, ültetésben, kiszolgálásban. Finom falatok után a zimankós időben átfáradtunk a konferenciaterembe.

A fuvolaművész úr bő repertoárjából hallhattunk újabb különlegességeket majd a Keresztény Szülők Alapítványa támogatásainak átadására került sor. Keresztény munkaközösségek óvódáknak, iskoláknak adták át a gyűjtött adományokat. Következett a várva várt bemutatkozás, a rendezvény fő támogatottja, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium. Igazgatónő bevezetőjében elmondta, hogy Kapin István atya jóvoltából prezentáljuk a szakkollégiumot, aki egykor bizony jó bencés diák volt, rengeteg maradandó pozitív élménnyel. Szó volt a szakollégium szakmai, spirituális felépítéséről, gyakorlati részéről a kollégiumban zajló programokról, lehetőségekről. Jó volt látni, ahogy megindító tekintetek sugároztak vissza a nézőtérről, azt sugallva, hogy jó az, amit csinálunk és még jobb az, hogy adományaikkal segíthetnek nekünk, hogy majd mi is segíthessünk. Ezután a Katolikus Rádió főszerkesztője, Szikora József moderálta a vendégekkel való beszélgetést. (dr. Lenkovics Barnabás, Balogh Péter Piusz) Szó esett egyházjogról, egyháztörténetről, emberi jogokról és személyes tapasztalatokról.

A rendezvény végére maradt a záró szentmise, melyet Balogh Péter Piusz főcelebráns tartott meg. Volt szerencsénk a rendezők által felolvasni pár mondatban a könyörgést. A borongós időjárás, a kellemetlen csípős hideg nem szegte kedvünket, hazafelé jövet jóérzéssel, békével, megelégedettséggel telve vártuk az estét ugyanis csapókerti egyházközség szervezésében megrendezésre került egy görögkatolikus bál, amire mi is hivatalosak voltunk. Az est közepére sikerült befutnunk, de annál nagyobb szeretettel vártak minket. Jó hangulatú, vidám, önfeledt lezárása volt ez a napnak, és az írótollamnak is.

Balázs Ádám

szakkollégista

tihany.docx

Középiskolákat látogatnak a szakkollégisták

A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatói igen sokszínű tevékenységet végeznek; amellett, hogy egyetemi tanulmányaikban igyekeznek maximálisan helytállni, a szakkollégiumi munkából is lelkiismeretesen veszik ki a részüket.

Így vállalják többek között, hogy középiskolákba járjanak interaktív előadást tartani a diákoknak. Az iskolai látogatások célja, hogy az érettségi előtt álló, továbbtanulni szándékozó fiatalok tudjanak a szakkollégium adta lehetőségekről, és ennek fényében tervezzék tanulmányaikat, egyetemi éveiket. Szociális, ill. anyagi hátrányokkal küzdő diákok továbbtanulási terveit nagyban befolyásolhatja az egyetemista élettel járó költségek finanszírozásának bizonytalansága, a lakhatás biztosításának nehézsége, az ismeretlen környezettől való idegenkedés. Nekik mindenképpen bátorító lehet, ha hallanak egy olyan intézményről, amely lakhatást, anyagi támogatást, színes programokat, képzési lehetőségeket és egy keresztény szellemiségű befogadó, barátságos közösséget nyújt számukra. Azok a diákok, akik helyzete kevésbé hátrányos, de szimpatikusnak tartják ezt a közösséget, jelentkezhetnek hozzánk „csak” kollégistának is; ők nem vesznek részt az ösztöndíjprogramban, viszont a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthonban laknak és részt vehetnek programjainkon. Azt mondhatjuk tehát, hogy az előadások során átadott információk minden olyan középiskolásnak hasznos lehet, aki a Debreceni Egyetemen kíván továbbtanulni. Emellett a diákoknak lehetőségük van az egyetemi élet egyéb területeivel kapcsolatos kérdéseket is feltenni a szakkollégistáknak, akik készséggel válaszolnak a felmerülő kérdésekre egy-egy előadás végén.

Novemberben öt középiskolában jártunk, összesen kilenc osztályban (Püspökladányban, Kisújszálláson, Újfehértón, Kisvárdán és Debrecenben is), így már közel 200 diák hallhatott személyesen is a szakkollégium adta lehetőségekről. Terveink szerint a tanév végére nagyjából 20 gimnáziumot és szakközépiskolát fogunk meglátogatni. Reményeink szerint munkánk gyümölcseként jövő év szeptemberében hozzávetőlegesen 80 fővel indíthatja az új tanévet a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon.

A program az EFOP -3.4.1-15-2015-00008 Együtt Vele(d) könnyebb! a Szent Miklós Görögkatolikus Roma szakkollégium fejlesztése c. projekt keretében valósult meg.

Farkas Zsolt

program koordinátor​

icon_10_generic_list.png1_disszeminacio1.JPG
​​icon_10_generic_list.png2_disszeminacio1.JPG
​​icon_10_generic_list.png3_disszeminacio1.JPG
​​icon_10_generic_list.png4_disszeminacio2.JPG
​​icon_10_generic_list.png5_disszeminacio1.JPG
​​icon_10_generic_list.png5_disszeminacio2.JPG
​​icon_10_generic_list.png6_disszeminacio3.JPG
​​icon_10_generic_list.png7_disszeminacio1.JPG
​​icon_10_generic_list.png8_disszeminacio2.jpg
​​icon_10_generic_list.png9_disszeminacio2.JPG

Európaiság-hitelesség-protokoll

Tanulmányi hétvége keretein belül Görög Ibolya tartott egésznapos tréninget a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban. Az előadáson a szakkollégium és a diákotthon hallgatóin, lakóin kívül részt vettek az egyetem más szakkollégiumának így Sántha Kálmán és a Tormay Béla Szakkollégium hallgatói, gyermekvédelmi központunk vezetője és partneriskolánk igazgatója. Az előadó részletesen beszélt a viselkedéskultúráról, európaiságról, az öltözködési szokásokról, az étkezőasztali rituáléktól, a bemutatkozások, első benyomások, állásinterjúk buktatóiról. A protokoll tréning végig interaktív volt, a hallgatóknak folyamatosan lehetőségük volt kérdezni, gyakorolni a különböző technikákat, módszereket, melyek a hatékonyabb életvezetésben, és önérdek képviseletben fogja segíteni őket a társasági életben, és később a munka világában is egyaránt.

Görög Ibolya az esemény végén több könyvét is dedikálta a szakkollégium könyvtára számára.
Az előadás a "Hittel a tehetségért" NTP-SZOLL-B-M-16-0007 pályázat keretében valósult meg.

icon_10_generic_list.png1.JPG
​​icon_10_generic_list.png2.JPG
​​icon_10_generic_list.png3.JPG
​​icon_10_generic_list.png4.JPG
​​icon_10_generic_list.png5.JPG
​​icon_10_generic_list.png6.JPG
​​icon_10_generic_list.png7.JPG
​​icon_10_generic_list.png8.JPG
​​icon_10_generic_list.png9.JPG
​​icon_10_generic_list.png11.JPG
​​icon_10_generic_list.png12.JPG
​​icon_10_generic_list.png13.JPG

dr. Seszták István főhelynök atya a Szent Miklós Roma Szakkollégium vendége volt

Szerda este dr. Seszták István főhelynök atya látogatott el hozzánk, a Szent Miklós Görökatolikus Roma Szakkollégiumba, ahol részletesen mesélt a diákéveiről, papi hívásáról, Rómában töltött éveiről, családjáról, hétköznapjairól. A közös beszélgetést énekléssel, gitározással, és a születésnaposok köszöntésével zártuk. Az eseményen részt vett még a hallgatók gyűrűjében Rózsahegyiné Juhász Éva igazgatónő, és Kapin István lelki igazgató atya is.

Közösségépítő hétvége a Szakkollégiumban

Mozgalmas hétvégét tudhatnak maguk mögött a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon lakói és a Roma Szakkollégium hallgatói. Szombat délután a kollégium lelkivezetője – Kapin István atya – hívta meg a társaságot parókiájára egy közös főzésre, beszélgetésre, ahol a születésnapokat is megünnepeltük, csatlakozott hozzánk a szomszédból Kocsis Fülöp érsek atya is. A családias hangulatú délutánt közös zenélés, éneklés tette még emlékezetesebbé.

Vasárnap a kollégiumban folytatódott a program, ahol Soltész Ian kollégánk tartott csapatépítő tréninget a szakkollégistáknak. A tréning elsődleges célja a közösségi „mi-tudat” tovább erősítése volt. Fontos, hogy a diákotthon és szakkollégium hallgatói magukra egy csapatként gondoljanak, hiszen egy jó közösség részeseiként számos élethelyzetben számíthatnak egymás támogatására, emellett pedig a szervezett programok során is sokszor megtapasztalhatják, milyen eredményekre képesek közösen. A hallgatók visszajelzései örömteli bizakodásra adnak okot; jól érzik magukat ebben a közösségben, igazán ide tartozónak érzik magukat.

Farkas Zsolt

program koordinátor


​​
​​
​​