Felfedezőkörúton a szakkollégisták

Tanulmányi körutat tettek a szakkollégisták Debrecenben, ahol közösen ellátogattak a ​református Nagytemplomba, a Pásti utcai Zsinagógába, majd az Árpád téri görögkatolikus templomba is. A különböző helyszíneken maguk a hallgatók tartottak idegenvezetést egymásnak, előzetes csoportbontás keretében készültek fel kiselőadásaikkal a helyi nevezetességekről.

Reklámok

Szeptemberi tanulmányi hétvége

Szeptember utolsó szombatján tanulmányi hétvége volt a kollégiumban. Először Forgách Istvánnal közösen kerestük a választ a cigányság társadalmi problémáira,azok megoldásaira. Délután ismét szükség volt probléma megoldó képességünkre a szabadulós játékokban. A szakkollégisták egy része a Más-világra,ment, mások a mindentudás szérumát próbálták megszerezni, míg a harmadik csapat a Szent Grál nyomába eredt, a negyedik pedig a Misztikus Keleten járt.
A program az EFOP-3.4.1-15-2015-00008 sz. pályázat keretében valósult meg.

Társas-est

Hagyománnyá válik hogy minden tanév elején együtt játszunk Érsek atyával. Így történt ez most is egy csütörtöki késő este, de mint tudjuk az egyetemista napi ritmusa teljesen más-így még az este 10 óra nem is volt olyan késő. előkerült sok -sok társasjáték ,de legnépszerűbb most is a Tabu volt, melyet kiegészített Soltész Ian kollégánk olyan szavakkal, amely a szakkolira, görögkatolikusságunkra jellemző. A program NTP-HTK-M-17-A-0005 Utak a tehetség felé pályázat keretében valósult meg.

Nyelvvizsgára készülve

Elkezdődött a harmadik tanév a szakkolinkban. Azon diákoknak akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával nyelvi felzárkóztató képzéseket szervezünk az EFOP 3.4.1.-15-2015-00008 pályázat keretében. Majoros Krisztián segítségével már van olyan hallgatónk Maszlag Fanni személyében, aki sikeres német középfokú nyelvvizsgát tett. Jelenleg is 4-5 hallgatót készít fel a jövő évi vizsgákra. Hajdu Márta angol nyelvi felzárkóztató órákat tart s 2018 februárjában már megpróbálkoznak a nyelvvizsgával a diákjaink.

Túljelentkezés a Szent Miklós Görögkatolikus Szakkollégiumba

Sikeresen lezajlott a felvételi tábor Szilvásváradon, ahol szűk 3 napot töltöttek együtt a jelentkező hallgatók. A programot a folyamatos tréningek, kirándulások, medencézések, játékok és közös zenélések színesítették. A jó hangulat, a nyitottság, a kíváncsiság és az elfogadás jellemezte a felvételiző csapatot, amelybe az új jelentkezők is hamar beilleszkedtek.
Gyönyörű helyeken építhették barátságukat, hiszen kirándultak a Fátyol-vízesésnél a Szalajka-völgyben, túravonatoztak az erdő közepén, és még (hegy)csúcsokat is döngettek, hiszen a Milleneumi kilátótoronyba is sikeresen felküzdötték magukat a közös szelfikért.
Szeptembertől pedig 30 fővel folytatódik a szakkollégiumi közösségünk.

A program az „Együtt Vele(d) könnyebb! A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium fejlesztése” EFOP-3.4.1-15-2015-00008 azonosító számú pályázat keretében valósult meg.

icon_10_generic_list.png60.JPG
​​icon_10_generic_list.png77.JPG
​​icon_10_generic_list.png69.JPG

icon_10_generic_list.png59.JPG

Beszámoló a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium tehetséggondozó programjáról

A Hittel a tehetségért NTP-SZKOLL-B-M-16-0007 pályázat 2016. 07.01 – 2017.06.30 között valósult meg. A megítélt támogatási összeg 4 millió forint volt.

A program során célunk a különböző területeken tehetséges szakkollégista hallgatók többcélú fejlesztése volt. Az aktívabb egyetemi élet kialakításához kapcsolódó kompetenciák fontos részét képezték a tervezett programnak. Ezen belül a sikeres tanulmányokhoz és a közösségi élet fejlődéséhez szerettünk volna hozzájárulni. A fejlesztés másik fő iránya az egyéni képesség-és készségfejlesztés, amely elősegíti a hallgató személyiségének kibontakozását, a tehetségük megnyilvánulását.

A pályázat megvalósulását tekintve elmondható, hogy az egyetemi élethez kapcsolódó kompetenciáik bővültek az előadói készségek terén. Részt vettek protokoll-és viselkedéskultúra workshopon Görög Ibolyával, elsajátítottak hatékony prezentációs technikákat Kenyeres Attila segítségével, célzott beszédtechnikás módszereket is megismerhettek, és lehetőségük volt egyéni előadások tartására a tanultak alapján. Emellett a kooperatív csoportmunkában való jártasságuk is bővült a közösségépítő programok révén, mint például interaktív klubfoglalkozások, célzott csapatépítő tréningek, és sportrendezvények.

2017 februárjában szakkollégiumunk rendezte a KRSZH focikupát, számos alkalommal szerveztük társasjáték klubbot más egyetemistákkal. Melyek nagy sikert arattak. Fejlesztve kooperatív, szabálykövető képességeiket, logikus gondolkodásukat.

Ezen túl a személyiségfejlődésükhöz is nagyban hozzájárultak a már említett programok, kommunikációjuk nyíltabbá, kifejezőbbé és együttműködőbbé vált. Az empátia, az egymásnak nyújtott segítség és a tolerancia fejlődése tetten érhető náluk, amely a kollégiumi klíma pozitív alakulását eredményezte. Ugyanígy megnövekedett a személyes hatékonyságuk, ezáltal a tanulmányaikban és életcéljaik elérésben kitartóbbá váltak, tudatosabban hoznak döntéseket, és fokozott énhatékonyságot élnek meg eközben. Ezen tevékenységek sikeresen hozzájárultak az identitásfejlődési folyamatukhoz, különösen kulturális és etnikai vonatkozásban, ezzel támogatva a roma-magyar együttélés optimális alakulását a kollégiumon belül, és azon kívül. Ehhez nagy segítséget nyújtott a Karaván Família tagjaival való beszélgetés, vagy pszichológusunk identitás fejlesztő tréningje, akárcsak Csernus Imre tréningje.

Kiemelt figyelmet szenteltünk a határontúli kapcsolatoknak, két alkalommal is Románia magyar lakta településeire utaztunk, de hogy a kulturális és etnikai sokszínűséget fokozzuk Szarvason is kirándultunk, mely szlovákok által lakott település.

A honlapfejlesztés mellett megismerkedhettek egyszerűbb honlapok szerkesztésével is.

Honlapunkon, facebook oldalunkon (www.szentmiklosromaszakkoli.hu facebook: szmgrsz) igyekeztünk minden eseményt rögzíteni és megosztani.

Tárgyi eszköz beszerzésünk a sport eszközökre összpontosult. (szobakerékpár, kerékpár, hasizompad, lépcsőzőgép, ping-pong asztal) Emellett jelentős mértékben fejlődött könyvtárállományok vásárlással és adományozással.

Legfőbb partnerünk a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat intézményeiben levő diákok és azon középiskolák és gimnáziumok melyek az Észak-Alföldi Régióban találhatóak. A programban vállalt tevékenységeket sikeresen megvalósítottuk.