A romák magyarországi integrációja – Az egyházak szerepe

Az egyházak szerepéről szerveztek konferenciát a budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen 2018. február 20-án. Az eseményen részt vett Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita s két szakkollégistánk Maszlag Fanni, Molnár Zoltán is valamint Rózsahegyiné Juhász Éva igazgató.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita előadásában azt emelte ki, hogy minden görögkatolikus egyházmegyében vannak cigánypasztorációs központok: így Hodászon, Rakacán és Hajdúdorogon. Sója Miklós (1912–1996) – aki Hodászon volt lelkipásztor – munkássága azért kiemelkedő, mert a hit, az oktatás és a munka hármasságára épülő pasztorációja vált mintává a későbbiekben. Hodászon épült meg Európa első cigány temploma; Sója Miklós fordította le cigány nyelvre Aranyszájú Szent János liturgiáját.

A Görögkatolikus Egyház minden esztendőben tart cigány búcsút Máriapócson, valamint Hodászon, Kántorjánosiban, Tuzsér községben és Máriapócson cigánypasztorációs intézményeket működtet. A romák oktatását szolgálja a szolnoki Szent Tamás-iskola, a nyíregyházi Huszár-telepen működő Sója Miklós-iskola, valamint a homrogdi Szent Gergely- és a rakacaszendi Szent Miklós-iskola. Fontos a romák integrálásában a karitatív tevékenység és a szociális földprogram is, de a legfontosabb mégis a személyes kapcsolat.

A konferencia délutáni részében bemutatkoztak a magyarországi roma szakkollégiumok, így többek között a a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium is. A szakkollégiumok hallgatói és vezetői tevékenységüket ismertetve azt emelték ki, hogy az ösztöndíjak, a nyelvtanulás lehetősége és a képességek fejlesztése mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók tanulását és társadalmi szerepvállalását segítsék. A közösségi szolgálat, a kutatás, a tudományos munka támogatása és az egyéni fejlesztés mellett az is fontos, hogy a diákok részt vegyenek a középiskolások mentorálásában. A „keresztény roma szakkollégium” azt jelenti, hogy ezekben az intézményekben keresztény elköteleződésű, erős identitással rendelkező fiatalok magas szakmai tevékenységet folytatnak egy élő közösségben. Céljuk egy keresztény roma értelmiségi réteg kialakítása.

Reklámok

Roma Platform a szakkollégiumokkal Püspökladányban

A felzárkózáspolitika területi (megyei szintekre történő) kiterjesztését szolgálja a Roma Platform kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság 2015-ben, majd 2017-ben a tagállami Roma Kontaktpontok számára kihirdetett pályázata támogat. A pályázat fő célja, hogy a MNTFS-ben megfogalmazott célokat ne csak az állami cselekvés központi eszközeivel szolgáljuk, hanem a különböző szintű területi szereplőket (elsősorban romákat valamint a megyék, járások, települések képviselőit) is bevonják a stratégia megvalósításába, a teendőkről való párbeszédbe, sőt az eredmények és kudarcok értékelésébe.

Annak érdekében, hogy projekt fő célját jelentő megyei szintű konzultáció a lehető legszélesebb körben valósuljon meg, a megrendezett eseményekre meghívást kapnak a megyei, helyi döntéshozók, központi és területi közigazgatási szervek munkatársai, roma nemzetiségi önkormányzatok és szervezetek képviselői, civil és egyházi szervezetek, romák helyzetével foglalkozó szakemberek, szakértők, vállalatok, vállalkozások delegáltjai, közszolgáltató intézmények vezetői, képviselői, roma és nem roma lakosság.

Minden megyében 3-3 Roma Platformot tartanak. A három ülés a kormányzati felzárkózás politika irányvonalai az oktatásban tématerület köré épül.

2018.02.22-én a Püspökladányban megrendezett fórum témája a felsőoktatás, szakképzés, tehetséggondozás volt.

A rendezvényre meghívást kapott mindhárom roma szakkollégium, melynek hallgatói a Debreceni Egyetemre járnak- a hajdúböszörményi Lippai Balázs Roma Szakkollégium, a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium. Intézményünket Rózsahegyiné Juhász Éva igazgató és Kóti Tibor hallgató képviselte.

Sikeres félévet zártak a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatói


Eredményesen zárult a hallgatóink vizsgaidőszaka, szorgalmuk, és egyre tudatosabb életvezetésük a jegyeiken is jól látszik.
Ez nem is csoda, hiszen a szakkollégiumunk hallgatói egyetemi mentoraikkal teljes évre szóló célkitűzéseket fogalmaznak meg "Egyéni Fejlesztési Tervükben", majd ezek megvalósítása érdekében havonta két alkalommal is konzultálnak választott oktatójukkal. Mindemellett rövidtávú, 1 hónapra szóló célkitűzéseket is redszeresen tűznek ki maguk elé írásban a diákok, Soltész Ian, a szakkollégium személyiségfejlesztője segítségével, mindemellett Nótin Ágnes pszichológus szakemberhez is folyamatosan fordulhatnak.

További sikereket kívánunk hallgatóinknak!

Hagyománnyá válik a közös kolibakészítés a szakkollégiumunkban

Idén is a szakkollégisták közösen készítették el a híres görögkatolikus "csemegét" a nagyböjt első pénteki előszenteltek liturgiájára, amit nem csak magunknak, hanem a teljes Attilla téri egyházközségnek is felajánlottak. A készítést a szertartáson való közös részvétellel zárták a diákok, Rózsahegyiné Juhász Éva igazgatónővel együtt.

Taní-tani konferencián a szakkollégiumokról

2018. február 2-án immár 11. alkalommal került sor a Taní-tani Konferenciára, amelyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézete rendez meg évről-évre. Az idei év tudományos programja az Együtt – másként: Az integráció útelágazásai nevet kapta. A fő téma az iskolai integráció volt, amely egyaránt érintheti a cigány, a hátrányos helyzetű, a bevándorló, vagy a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az említett gyerekek intézményi bekapcsolása nagyban hozzájárul a későbbi társadalmi integrációhoz. Ennek a folyamatnak fontos részét képezi azon kompetencia fejlesztése, melynek segítségével képessé válunk felismerni és elismerni a tőlünk eltérő társadalmi csoportok értékrendjét, attitűdjeit és céljait, és mindezt figyelembe venni a döntéshozás során, ami őket érinti. Az ezzel kapcsolatos közoktatási és pedagógiai dilemmákat járta körül az idei konferencia programja a plenáris előadásokon, majd a párhuzamosan zajló szekció előadások során.

A megnyitón Kecskés Judit dékánhelyettes asszony beszélt a konferencia alapvető célkitűzéséről. Ezután L. Ritók Nóra az első plenáris előadás keretében Helyzetbe hozni vagy otthagyni? címmel tartott előadását, melyben kifejtette szakmai álláspontját és tapasztalatit az említett témával összefüggésben. Őt követte Perlusz Andrea Az iskolai integráció mint a társadalmi befogadás előszobája című előadásával, amely gondolatindító szerepet kapott a későbbi szekciók előfutáraként. A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium képviseletében Maszlag Fanni szociológia PhD hallgató Út a felsőoktatásba, Keresztény Roma Szakkollégiumok szerepe a hallgatók életében címmel mutatta be kutatási eredményeit. Előadását nagy érdeklődés övezte, és a szekción résztvevő kollégák számára fontos ismereteket adott át a roma szakkollégiumok működésével és hozzáadott értékével kapcsolatosan.

A részvételt támogatta az NTP-HTK-M-17-A-0005 Utak a tehetség felé pályázat.